Cmentarz Łyczakowski we Lwowie

Geoportal historyczny „Cmentarz Łyczakowski we Lwowie” jest wynikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki o numerze N N108 051639, który był realizowany w latach 2010-2012. Wykonanie geoportalu zostało również dofinansowane przez Instytut Historii i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Geoportal wraz z bazą danych geograficznych GIS został wykonany przez firmę GISonLine z Krakowa. Celem zrealizowanego projektu badawczego było udostępnienie bazy danych Cmentarza Łyczakowskiego, który jest niezmiernie istotnym pomnikiem historii kultury i sztuki. Stan badań ograniczał się dotychczas do najbardziej znanych części cmentarza, w których znajdują się miejsca pochówków elit lwowskich. Ponieważ badania naukowe nie powinny się ograniczać jedynie do historii elit, ale także, w miarę możliwości, rozszerzać analizę o pozostałe grupy społeczne, niezbędne było zgromadzenie, a następnie analiza materiału źródłowego w postaci wirtualnej rekonstrukcji Cmentarza Łyczakowskiego. Stworzona w technologii GIS geograficzna baza danych została połączona z dokumentacją fotograficzną i materiałami archiwalnymi, tworząc razem bogatą bazę źródłową do prowadzenia badań. Baza ta udostępnia informacje o położeniu każdego grobowca, jego fotografię (lub fotografie) oraz umożliwia wyszukiwanie miejsc spoczynku wprowadzonych do niej osób. Wirtualna rekonstrukcja pozwala nie tylko na znajdowanie poszczególnych grobów, ale także na wydruk map i innych zawartych w bazie informacji, np. zdjęć napisów nagrobnych lub danych personalnych w postaci miejsca i daty urodzenia oraz zgonu. Baza danych będzie w najbliższym czasie sukcesywnie udostępniana w sieci Internet, a co za tym idzie – dostępna nie tylko dla profesjonalistów zajmujących się historią, ale także dla badaczy z dziedzin pokrewnych oraz wszystkich osób zainteresowanych dziejami słynnej polskiej nekropolii.

Osoby biorące udział w realizacji projektu:

Dr hab. Konrad Wnęk, e-mail: wnek(at)hist.uj.edu.pl, kierownik projektu
Dr Lidia A. Zyblikiewicz
Mgr Adam Szczupak
Lic. Kamil Ruszała
Mgr Magda Arsenicz

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania geoportalu i bez których pomocy nie udałoby się go zrealizować. Mam ogromną nadzieję, że będzie on służył zarówno badaczom, pasjonatom historii, jak również każdemu, kto będzie chciał odnaleźć miejsce wiecznego spoczynku swoich przodków.

Konrad Wnęk

Strona Cmentarza Łyczakowskiego